Dagens Nyheter
En utskrift från Dagens
Nyheters nätupplaga, DN.se.

Publicerad 26 apr 2004 15:46

  Foto: Pressens Bild
Så sofistikerade deckare som Philip Marlow (Humphrey Bogart), här med Laureen Bacall i filmen "The Big Sleep" från 1946, lär vi inte träffa på i Kulturhuset...
Visitors solve "The Case"

"Whoddunit?"... A brutal murder has taken place at the Culture House, and it's up to you to find the culprit.
One gloomy morning something terrible has happened at the Culture House. A Mr Jack Down has been stabbed to death with a corkscrew. But who is guilty of this terrible act? Is the grief of his wife - the famous man-eater Loretta Load - just crocodile tears? Does her young admirer have something to hide? And what did the bartender really see?

A number of mysterious circumstances surround the murder, and it is up to the visitors at the Culture House to sort them out: "The Case" is an interactive installation, where the visitor takes on one of the starring roles in the murder drama - namely the role as private investigator. Aided by a palm computer, the visitor looks for clues and witness reports scattered around the scene of the crime. The information is sent to the palm computers by a bluetooth transmitter, and piece by piece the story is unveiled.

Or the stories, one could say, as the reports given by the witnesses through the little computers vary from one to another, to the say the least.

"Reality is always in the eye of the beholder, and the plot changes depending on who tells it. This is always the case," says Brian House, one of the three international students and artists behind "The Case".

The plot is based on Kurosawa's film "Rashomon", and just as in the film there are several alternative solutions to the murder riddle. The idea is that the visitors create their own theories of what has happened, but also that they face their own prejudice.

"How you perceive people and events depends to a great extent on your preconceptions. Maybe you think that a witness lies because people with that kind of appearance usually do," says Sue Huang.

The graphics in "The Case" are black and white and the music, theme and main characters are of typical "film noir" style. The plot has its own femme fatale, private investigator and mysterious stranger and are woven together by love, deceit, alcohol, murder, cigarettes and tragedy.

"But even if you've seen all the ingredients before, the mix and the story are specially designed for the Culture House," says Eugene Kim, who together with Sue Huang and Brian House are studying at a master's program in Art and Technology at Chalmers Technical University in Gothenburg.

How much of The Case is art, and how much is technology?

"It's 100 percent art and 100 percent technology," Brian smiles.

English translation by Alex Berman
En gråkulen morgon inträffar en fruktansvärd händelse på Kulturhuset. En Mr Jack Down får en korkskruv instucken rakt i hjärtat och dör omedelbart.

Men vem är den skyldige till det hemska dådet? Är hustruns - den välkända mansslukerskan Loretta Load - krokodiltårar i själva verket äkta?

Har hennes unge beundrare verkligen rent mjöl i påsen?

Och vad såg egentligen bartendern?

En rad mystiska omständigheter kringgärdar mordet, och det är upp till besökarna på Kulturhuset att bena ut dem. Ty "The Case" är en interaktiv installation, där besökaren får spela en av huvudrollerna i morddramat - nämligen rollen som privatdetektiv.

Hjälpmedlet man får är en handdator, och med stöd av den får man söka reda på de ledtrådar och vittnesuppgifter som finns utspridda på brottsplatsen. Informationen skickas till handdatorerna via blue tooth-sändare, och sakta men säkert rullas historien upp.

Eller historierna, kanske man ska säga, för de vittnen man får träffa i den lilla datorn har minst sagt skiftande beskrivningar av vad som skett.

- Verkligheten ligger alltid i betraktarens ögon, och historien förändras beroende på vem som berättar den. Så är det alltid, säger Brian House, som är en av de tre internationella studenter och konstnärer som ligger bakom "The Case" ("Fallet").

Handlingen är baserad på Kurosawas film "Rashomon", och precis som i filmen finns det flera alternativa lösningar på mordgåtan. Tanken är att besökarna ska få skapa sina egna teorier kring vad som hänt, men också att de ska få utmana sina fördomar.

- Hur man uppfattar människor och händelser beror väldigt mycket på vad man har för föreställningar med sig sedan tidigare. Man kanske tror att ett vittne ljuger för sådana som ser ur som han gör brukar göra det, säger Sue Huang.

Grafiken i "The Case" är svartvit, och musiken, temat och huvudpersonerna är av typisk "film noir"-karaktär. Historien har sin egen femme fatale, privatdeckare, och mystiske främling, och de binds samman genom kärlek, svek, alkohol, mord, cigaretter och tragik.

- Men även om man har sett alla ingredienserna förut, så är blandningen och handlingen speciellt utformad för Kulturhuset, berättar Eugene Kim, som tillsammans med Sue Huang och Brian House läser en mastersutbildning i Art & Technology vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.


Hur mycket av The Case är konst, och hur mycket är teknologi?

- Det är 100 procent konst och 100 procent teknologi, ler han.


Hanna Malmodin, idag@dn.se

 
Annons

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.